Det går att påverka framtiden!

Meteorologen Edward N. Lorenz upptäckte på 1970-talet att enbart små förändringar av avrundningsreglerna för väder-data ledde till drastiska förändringar av väderprognoser. Det ledde till att begreppet ”Fjärilseffekten” myntades. En fjärils vingslag i Amazonas kan leda till storm i New York några månader senare. Till synes små handlingar kan få avgörande betydelse. Detta resonemang kan leda […]

Läs mer

Sotenäs Naturskyddsförening har startat igen!

Det går att påverka framtiden! Den 14 februari hade vi ett välbesökt årsmöte i Bovallstrand. Mats Nicklasson avslutade med en föreläsning om ekoparken på Norden ark, vilket säkert bidrog till att locka extra besökare. Den 27 februari hade vi vårat första styrelsemöte med en full dagordning. Bland förslag på kommande aktiviteter finns en stigfinnargrupp som […]

Läs mer

Förslag till stadgar

Det här är interimsstyrelsens förslag till stadgar. Förslaget utgår från Naturskyddsföreningens riksorganisations mall för stadgar. Varje krets ska lokalt verka för Naturskyddsföreningens ändamål. Kretsen tar hand om sina egna angelägenheter, antar egna stadgar och svarar för sina ekonomiska åtaganden. Kretsens stadgar får dock inte vara oförenlig med riksorganisationens stadgar. Vid tolkningstvist äger riksorganisationens stadgar företräde. […]

Läs mer

Sotenäs Naturskyddsförening startar upp igen! Varmt välkommen på årsmöte den 14/2 kl 18!

Sotenäset med omnejd har en fantastisk natur och ett värdefullt kulturarv. Människor har levt här i årtusenden och har varit delaktiga i att långsamt format miljön till vad den är idag. Näset omgärdas av Västerhavet samt av ett fjord- och dallandskap som utgörs av Åbyfjorden, Bärfendal, Tåsteröds stora vatten och Bottnafjorden som alla har höga […]

Läs mer