Fågelsångspromenad i Haby lördag 13 maj

Med inspiration från radions Fågelsångsnatt, gjorde vi en lyssnande promenad och samlades kl 8. Så fort man gick ur bilen, så hörde vi sånglärkan med sitt ”oändliga drillande”. Vi gick längs vägen och i första snåret hörde vi gransångaren med sitt tjiff-tjaff upprepat. En av de fåglar som ökar, men på lövsångarens bekostnad. En lövsångare med sin fallande melodi som mynnar ut i inte började snart sjunga. Den är nu Sveriges näst vanligaste fågel. En enda gång hörde vi en bofink, nu Sveriges vanligaste fågel. Den har också en fallande sång, men lite kraftigare och en tydlig knorr på slutet. ÄÖrtsångare med

Vi gick en liten bit igen och hörde en svarthätta med sin tydliga toner som varierar upp och ner. På avstånd hörde vi gök och ringduva samt göktyta. Det är en hackspett som lever på myror och är rödlistad. Roligt nog är den vanlig över Ramsvikslandet. Vi hörde kråka – alla fåglar skall med – liksom skata, blåmes och gråsparv.

Vi gick ännu en liten bit och hörde gulsparv som räknade på, koltrast med sina vackra flöjttoner, grönfink med sitt surrande och hämpling med sitt pui-pui. En törnskata satt i enbuske och spanade efter stora insekter. Dags för fika och nu flög några fåglar över oss: en korp med krävan full av mat så den var tyst, steglitser med flyktläten, en häger och två stenknäckar med varningsläten.

Efter fikat fick vi höra flera törnsångare. Denna karaktärsfågelmed sin korta kärva lite sträva sång. Den specialstuderas med ljusloggar i Grosshamn (grosshamn.se). Man har nu kunnat fastställa var den övervintrar!

Vi promenerade till Nötö där de flesta sångarna hördes igen och här hördes och sågs stenskvätta. En strandskata stod still på en udde, säkerligen ett revir. Över oss flög en brun kärrhök helt tyst och spanade efter byte. Allra sist en järnsparv på avstånd. Slut kl 11 och både Peter Backman och jag fick en varm applåd efter att alla fått lite information om Sotenäs Naturskyddsförening (Gå med i Naturskyddsföreningen på nätet 250kr naturskyddsforeningen.se och pricka av Sotenäs som lokalförening). Att lyssna efter fåglar går man en bit, stannar och lyssnar så alla åldrar kan vara med. På denna 3.5kms promenad var vi mellan 5 och 78 år.

/Gunnar Selstam 0706335597

 


Artlista fågelpromenaden 13 maj 2023:

Gransångare
Lövsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Sånglärka
Bofink
Järnsparv
Gråsparv
Gulsparv
Hämpling
Grönfink
Stenknäck
Stenskvätta
Steglits
Gök
Ringduva
Göktyta
Kråka
Skata
Blåmes
Koltrast
Törnskata
Korp
Häger
Strandskata
Brun kärrhök