Om SNF

Sotenäs Naturskyddsförening

Naturskyddsföreningen i Sotenäs kommun bildades den 2 februari 1986 vid ett möte på Smögengården på Sotenäs. Huvudsyftet med föreningen när den startades var att bevaka natur- och miljöfrågor i Sotenäs kommun, och den fungerade i många frågor som en remissinstans. Föreningen har varit mycket aktiv genom åren, och hållit ett flertal utbildningar, utflykter, träffar samt bidragit till naturinventeringar, bl.a. en inventering av ädellövskog 1989/90. 1993 fick föreningen landstingets miljöpris tillsammans med Tjörns Naturskyddsförening för sitt omfattande ideella arbete som hade vunnit både respekt och framgång. Det är inte möjligt att här nämna alla de som var med och bidrog till det som Sotenäs Naturskyddsförening åstadkom under de här åren. Föreningen var vilande under ett flertal år, bortsett från en kort period av aktivitet 2014 då det hölls ett årsmöte. Den 14:e februari 2019 återstartade föreningen med ett välbesökt årsmöte.

Sotenäset med omnejd har en fantastisk natur och ett värdefullt kulturarv. Människor har levt här i årtusenden och har varit delaktiga i att långsamt format miljön till vad den är idag. Näset omgärdas av Västerhavet samt av ett fjord- och dallandskap som utgörs av Åbyfjorden, Bärfendal, Tåsteröds stora vatten och Bottnafjorden som alla har höga natur- och kulturmiljövärden i sig själva.

Sotenäs Naturskyddsförening vill, förutom Sotenäset i sig, särskilt uppmärksamma gränsområdena mot Tanum, Munkedal och Lysekil så att de får den uppmärksamhet de är värda.

Det är många i södra Tanum som uttryckt att de gärna vill arbeta med Sotenäs Naturskyddsförening då Sotenäset geografiskt och i många naturmiljöfrågor ligger närmare. Därför tänker vi oss att i den händelse det finns boende i Svenneby (Gerlesborg) samt Bottna som väljer att vara verksamma i Sotenäs Naturskyddsförening kan kretsen även (i samarbete med Naturskyddsförening i Tanum) utöva sin verksam i dessa områden. Kretsen vill även generellt sträva efter samarbete med Naturskyddsföreningarna i angränsande kommuner.

Hör gärna av dig om du har någon lokal miljöfråga du vill ta upp eller om du har förslag på några aktiviteter som du önskar att Sotenäs Naturskyddsförening ska anordna.

Det är vi alla som tillsammans kommer att medverka till vad Sotenäs Naturskyddsförening arbetar med och åstadkommer i framtiden!

Stadgar: Stadgar för Sotenäs Naturskyddsförening

 


Styrelse 2022
Ordförande: Lars Glimmerfors lars.glimmerfors@gmail.com, 073–6635055
Ledamot och kassör: Yngve Johansson yngve.klavan@gmail.com, 076–8145006
Ledamot: Gunnar Selstam gunnar.selstam@molbiol.umu.se, 070–6335597
Ledamot: Stellan Welin s.welin@telia.com, 0701–423547
Ledamot: Magnus Sederholm sederholm@origo.org, 070-6486043
Ledamot : Lena Sörensson lena.sorensson@telia.com, 070-2797914
Ledamot och sekreterare: Paula Oksanen paula.elina.oksanen@gmail.com
Suppleant: Lena Falkheden lena.falkheden@gmail.com, 070-8642749

Övriga poster:

Valberedning:
Eva Kihl Selstam (sammankallande) evakihl@hotmail.com, 070-607 04 98
Marcus Nordgren murkas@gmail.com, 076-2830923

Adjungerad (kontaktperson med Tanums Naturskyddsförening):
Lena Jarlöf lena.jarlov@gmail.com, 070-3174976