INSTÄLLDA PROMENADER

Som ni säkert förstått är de planerade vårpromenaderna den 25/4 och den 6/6 inställda. Det är mycket tråkigt för det är så givande att ha gemensamma promenader. Ett annat syfte med promenaderna är att lära känna Sotenäs omgivningar bättre så att vi kan lyfta fram de värdefulla naturområden som finns i kommunen.
Vi skall planera nya promenader när vi åter kan umgås fritt igen. Vi hoppas på en höstpromenad, men det är ingalunda säkert att den blir av. Under tiden så får vi njuta av naturen enskilt.

Eva K Selstam 070-60 70 498
Gunnar Selstam 070-633 5597

Miljö och gifter – David Gunnarsson, enhetschef i Naturskyddsföreningen föreläser

Den 20/2 kl. 18:30 arrangerar Sotenäs Naturskyddsförening, Fågelstationen Grosshamn och Studieförbundet Vuxenskolan ett föredrag
om Naturskyddsföreningens miljöarbete på riksnivå.
David Gunnarsson PhD, och enhetschef i Naturskyddsföreningen kommer och berättar om aktuella kampanjer, påverkansarbete, miljömärkning och mer!

Varmt välkomna till Kulturhuset Hav & Land, fri entre, alla är välkomna.

Parkgatan 1, 456 61 Hunnebostrand.

Fika efteråt till självkostnadspris

_2020-02-20 Affisch David Gunnarsson.pdf

Kallelse till årsmöte för Sotenäs Naturskyddsförening den 3 mars 2020

Nu är det dags för Sotenäs Naturskyddsförenings årsmöte. Vi börjar mötet med en föreläsning om solceller. Alla är välkomna på föreläsningen och alla kan stanna på årsmötet men endast medlemmar kan rösta. Om du inte är medlem men kanske vill bli är du extra välkommen.

Det föregående året, 2019, har vi inte haft någon valberedning, eftersom vi nystartade 2019. För 2020 planerar vi att utse en valberedning på årsmötet. Är du intresserad av att var med eller känner du någon som vill vara med så kontakt gärna någon i styrelsen.

Motioner kan mejlas till lars.glimmerfors@gmail.com alternativ skickas till Sotenäs Naturskyddsförening, c/o Lars Glimmerfors, Tåsteröd Gård 455 98, Dingle. Motioner som inkommit i tid, senast 14 dagar före årsmötet, bereds vid styrelsemötet den 27/2.

2019 års verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse kommer att finnas på årsmötet samt kommer att finnas på vår hemsida senast söndagen den första mars. Även andra kompletterade uppgifter kan komma att tillkomma.

När: Tisdagen den 3 mars kl 18:30

18:30 Föreläsning
Vi bjuder på fika
19:30 Årsmöte
Var: Bovallstrands församlingshem, Sotenäsvägen 20-22, Bovallstrand.

Dagordning enligt stadgarna som finns här
Här hittar du också aktuella dokument som är relevanta för årsmötet:
Verksamhetsberättelse för Sotenäs Naturskyddsförening 2019.pdf
Balansrapport 2019.pdf
Resultatrapport 2019.pdf
Huvudbok 2019.pdf

Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen om du har några frågor!
Varmt välkomna!

(mer…)

Konsten att odla som skogen

Föredrag på torsdag 16 jan.

Varför växer ogräs så mycket bättre än morötter? Och hur hänger det ihop med att naturen vill skapa skog nästan överallt?
Välkommen på ett föredrag med Philipp Weiss som berättar vad vi kan lära oss av naturens sätt att odla skog för att producera bättre mat med mindre arbete, samtidigt som vi gör en aktiv insats för både klimatet och den biologiska mångfalden.

Philipp Weiss är utbildad civilingen jör och diplomerad permakulturde- signer. Han bor med sin familj i Stjärnsund i södra Dalarna där han började anlägga sin första egna skogsträdgård år 2007. Idag täcker odlingarna över 2 hektar på fyra olika platser och omfattar över 300 arter av träd, buskar och örter med ätliga delar. Philipp är huvudförfat- tare till ”Skogsträdgården: odla ätbart överallt” som blev utsedd till Årets Trädgårdsbok 2018. Han do- kumenterar sina erfarenheter på Skogsträdgårdsbloggen och driver vid sidan om sin undervisningsverksamhet även en plantskola för skogsträdgårdsväxter. skogsträdgården.stjärnsund.nu

16 januari Gerlesborgsskolan kl 19
Restaurangen är öppen från kl 18 samt efter föredraget.

Hitta dit: https://kartor.eniro.se/?index=yp&id=14936663

Detta är den lokala Naturskyddsföreningens hemsida, som vi är stolta att ha startat.

Som ni säkert känner till fanns en lokal Naturskyddsförening för Sotenäs på 90-talet. De gjorde ett fantastiskt bra jobb. Intresset var tidvis mycket stort. Nu har det varit en paus några år. Vi var många som återstartade i januari i år och styrelsen har jobbat med att hitta former för sitt arbete. Området är lite större denna gången med Sotenäs och Bottna samt medlemmar i andra angränsande delar. Nu händer en del:

  • 14 dec har vi ett bord på Jul-ekomarknaden på KKV-b i Bottna kl 11-15. Vår ordf står där – kom gärna och språka.
  • 18 feb Ett föredrag om miljögifter 18:30-19:30 och då har vi fika efteråt för att diskutera vad föreningen skall ägna sig åt.
  • 3 mars Årsmöte lokal meddelas senare tid: 18:30. Verksamhetsberättelse, budget etc program och dagordning kommer att skickas ut.
    Allt är med fri entré. Varmt välkomna till våra möten.

Om du vill bli medlem, så anmäl på Naturskyddsforeningen.se. Skriv in Sotenäs som lokalföreningen.

Torsdagssoppa!

Torsdag den 19 september öppnar en ny samlingspunkt i Bottna. Medan butiken håller öppet blir det blir soppa för självkostnadspris på Café Olivia. Efter det kommer det ordnas samtal, föredrag, eller film.  Soppan serveras 17:30-19:00. Kontanter föredras, ev. överskott går till cafégruppen och den kommande utbyggnaden.

För att få kontinuitet så finns det nu en nybildad arbetsgrupp för torsdagssopporna.

Samma torsdag kl 19:00 inleds höstens klimattema med en visning av filmen ’Klimatkrisen’ från BBC med David Attenborough. Detta leder också in på den kommande globala klimatveckan 20 -27 sept.

Fredagen den 20e sker skolstrejker över hela världen, också på 120 platser i sverige (karta här)
Fredagen därpå den 27e sker den stora globala klimatstrejken och Earth strike. Detta kan blir den största samlade klimatmanifestationen på  länge. Bland annat sympatiserar flera stora fackföreningar i andra länder med strejken.

Hur kan då detta märkas här i Bottnatrakten, långtifrån kommunhus och internationella toppmöten? En tanke har varit att under veckan sätta upp skyltar utmed huvudleden med budskap om klimat- och miljöfrågor. Därför samlas vi som kan på torsdagen samma tid som soppan fast utanför för att göra i ordning och måla skyltar. Så alla ni som har träskivor i lagom storlek, målarfärg, penslar, goda idéer och lust att göra något tillsammans, ta med er det ni har och kom till Olivia på torsdag så visar vi att vi bryr oss.

Tankar och kommentarer, skriv till Marcus murkas@gmail.com

Insamlingen Ävja stenbrott är avslutad

Ävja stenbrott

Innan sommaren, i maj, startade vi en insamling för att bekosta en miljöjurist som skulle hjälpa oss med överklagandet av tillståndet Benders fått för expansion av Ävja stenbrott.

Det har gått bra och vi har fått in ca 20 000 kr!

Målet med överklagandet är att alla intressen, förutom bolagets som önskar exploatera berget, får lika möjlighet att komma till tals inför domstolen. Insamlingen är nu avslutad och juristen vi anlitade har skickat in överklagan till Svea Hovrätt. Insamlingen för att finansiera kostnaden för en miljöjurist är nu avslutad.

Tack för engagemanget och alla bidrag!

Länk till överklagandet
Länk till reportage på P4-väst

Mer information

Benders har ansökt om att kraftigt expandera sin verksamhet vid Ävja stenbrott i Sotenäs kommun.

Länsstyrelsen sa skarpt och välmotiverat nej till Benders önskemål, men den 9 april i år tvärvände Mark-och miljödomstolen i Vänersborg, och gav bolaget tillståndet de ansökt om.

Det beslutet har Naturskyddsföreningen i Bohuslän, närboende m.fl. överklagat till Svea Hovrätt. När ett stort bolag som Benders söker om expansion, vid t.ex. Ävja stenbrott, är det svårt för enskilda privatpersoner, för naturvärden, för hotade djurarter och även för ett så en så viktig resurs som en sårbar vattentäkt att få sina värden och synpunkter rättvist presenterade och försvarade. Benders har med sina ekonomiska resurser möjlighet att anlita egna konsulter och jurister som arbetar för att bolaget ska få göra som de önskar.

För att motverka ojämlikheten har gruppen av närboende och Naturskyddsföreningen gått tillsammans och anlitat en miljöjurist. Sotenäs Naturskyddsförening startade i slutet av maj i år en insamling för att kunna bidra till finansieringen av juristen. Insamlingen har gått bra och i skrivandets stund har 19 507 kr kommit in på kontot.

Insamlingen för att finansiera en del av kostnaden för en miljöjurist är nu avslutad. Tack för engagemanget och alla bidrag! Juristen som vi har anlitat, Gunilla Högberg Björck, begärde anstånd till och med 2019-09-09 för att lämna in överklagandet till Svea Hovrätt. Överklagandet är nu inlämnat. Målet med överklagandet är att alla intressen, förutom bolagets som önskar exploatera berget, får lika möjlighet att komma till tals inför domstolen.

Sotenäs Naturskyddsförenings Facebook-sida
Facebook-gruppen Ävja
Länk till insamlingsbrevet

Bottna 2019-09-09
Lars Glimmerfors
Sotenäs Naturskyddsförening