Johan Swahn föreläser om kärnavfall

Johan Swahn är kanslichef på föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, (http://www.mkg.se) där han arbetar åt miljörörelsen, bl.a. Naturskyddsföreningen, med att granska och delta i miljöprövningar av svenska kärnavfallsprojekt. Han är civilingenjör i teknisk fysik och tekn. dr. Han forskade i många år på Chalmers i ämnet teknik och global säkerhet med en fokusering på frågor som […]

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2022

Hej medlemmar! Här kommer information och tips om aktuella verksamheter i föreningen.   Måndag 30 maj kl 18.30 i Hunnebo församlingshem (bredvid kyrkan),  Föredrag om kärnavfall av Johan Swahn Johan Swahn disputerade på Chalmers 1992 på en avhandling om de långsiktig konsekvenserna av att slutförvara nukleärt material från kärnvapen och kärnkraftverk och är nu chef […]

Läs mer

Nyhetsbrev februari 2022

Nyhetsbrev från Sotenäs Naturskyddsförening Hej naturvänner! Våren ger sig till känna – ljuset kommer och fåglarna prövar rösten! Visst är det skönt! Här kommer information om några aktiviteter från din Naturskyddskrets: Söndagen den 27 februari är åter en ”Sunday for Future” som Bohusläns Skognätverk planerar sista söndagen varje månad. Ann-Sofi Söderling och Lena Sörensson tar […]

Läs mer

Vid årets slut

Här kommer ett nyhetsbrev från din Naturskyddsförening. Naturskyddsföreningens syfte är både att inspirera och bidra till upplevelser av naturens mångfald och rikedom och att öka kunskapen om naturen och miljön för att förstå och kraftfullt kunna motarbeta de stora hoten mot livet på jorden. Vi vill berätta om några aktiviteter som vi planerar inför det […]

Läs mer