Kallelse till årsmöte för Sotenäs Naturskyddsförening den 30 mars 2023

Nu är det dags för Sotenäs Naturskyddsförenings årsmöte. Alla är välkomna på
årsmötet men endast medlemmar kan rösta.

Motioner kan mejlas till lars.glimmerfors@gmail.com alternativ skickas till Sotenäs
Naturskyddsförening, c/o Lars Glimmerfors, Tåsteröd Gård 455 98, Dingle. Motioner som inkommit i tid, senast 14 dagar före årsmötet, bereds till årsmötet.

2022 års verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse, dagordning samt övriga aktuella dokument för årsmötet kommer att finnas att finnas på vår hemsida strax innan mötet.

Här hittar du dem:
Verksamhetsberättelse 2022SNF.pdf
Resultatrapport2022SNF.pdf
Balansrapport2022SNF.pdf
Huvudbok2022SNF.pdf
Revisionsberättele2022SNF.pdf
Verksamhetsplan 2023.pdf

Dagordning.pdf

När: Torsdag den 30 mars kl 18:00
Var: Hunnebostrands församlingshem. Kyrkogatan 2 i Hunnebostrand.

Mötet börjar med en föreläsning med Gunnar Selstam. Gunnar är ledamot i Sotenäs Naturskyddsförening, men också ordförande för Grosshamns Fältstation, fågelstationen på Ramsvik (https://www.grosshamn.se). Och föreläsningen, ca 45 minuter, kommer att handla om fåglar, mer information kommer att finnas på vår hemsida.

Dagordning enligt stadgarna som finns på vår hemsida.

Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen om du har några frågor!

Varmt välkomna!
Lars Glimmerfors
Ordförande Sotenäs Naturskyddsförening

Kallelse årsmöte 2023.pdf