Jul-Ekomarknad i Bottnafjorden

Naturskyddsföreningen i Sotenäs deltar på Jul-Ekomarknaden i Bottna den 14 december kl 11-16 Platsen är i KKV-b lokaler vid Skärholmen. http://www.bottnafjorden.se/ekomarknad/ Vi är där med ett informationsbord och det blir förhoppningsvis många samtal och möten.

Läs mer

Insamlingen Ävja stenbrott är avslutad

Innan sommaren, i maj, startade vi en insamling för att bekosta en miljöjurist som skulle hjälpa oss med överklagandet av tillståndet Benders fått för expansion av Ävja stenbrott. Det har gått bra och vi har fått in ca 20 000 kr! Målet med överklagandet är att alla intressen, förutom bolagets som önskar exploatera berget, får […]

Läs mer

Ävja stenbrott

Insamling – Det gäller Ävja stenbrott Låt inte Benders stå oemotsagda och hota vårt gemensamma dricksvatten och fördärva naturen och miljön runt Ävja Stenbrott och kränka den enskilda människans rätt till en god boendemiljö Benders har fått tillstånd att kraftigt expandera sin verksamhet vid Ävja stenbrott, ett beslut som Naturskyddsföreningen i Bohuslän har överklagat till […]

Läs mer

Tips på arrangemang

Söndag 19 maj Föreläsning: Vad är cirkulär ekonomi? Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa värde, om och om igen. I en cirkulär ekonomi går affärsnytta hand i hand med resurseffektivitet, genom förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller. I föreläsningen ger Tobias Jansson en överblick över cirkulär ekonomi som område med […]

Läs mer

Cykla med Sotenäs Naturskyddsförening!

På lördag 11 maj är det cykelns dag. Hunnebostrands samhällsförening anordnar poängpromenad/poängcykling mm. Sotenäs Naturskyddsförening medverkar genom att ordna en Gemensam cykeltur från Bovallstrand till Hunnebostrand Samling på torget/busstationen vid hamnen i Bovallstrand för gemensam avfärd klockan 12. Vi cyklar förbi Sotenäs Trä mot Tossene, svänger av mot Hunnebostrand vid krysset efter Sotenäs trä, viker […]

Läs mer

Sotenäs Naturskyddsförenings vårbrev 2019

Sotenäs Naturskyddsförening nystartade sin verksamhet med ett välbesökt årsmöte den 14 februari. I samband med årsmötet föreläste Mats Niklasson från Norden Ark om deras Ekopark vilket var mycket uppskattat. Nu har vi kommit en bra bit in på våren. Blommor, fjärilar, insekter och fåglar syns och hörs överallt. Föreningen har haft två styrelsemöten och vi […]

Läs mer

Det går att påverka framtiden!

Meteorologen Edward N. Lorenz upptäckte på 1970-talet att enbart små förändringar av avrundningsreglerna för väder-data ledde till drastiska förändringar av väderprognoser. Det ledde till att begreppet ”Fjärilseffekten” myntades. En fjärils vingslag i Amazonas kan leda till storm i New York några månader senare. Till synes små handlingar kan få avgörande betydelse. Detta resonemang kan leda […]

Läs mer

Sotenäs Naturskyddsförening har startat igen!

Det går att påverka framtiden! Den 14 februari hade vi ett välbesökt årsmöte i Bovallstrand. Mats Nicklasson avslutade med en föreläsning om ekoparken på Norden ark, vilket säkert bidrog till att locka extra besökare. Den 27 februari hade vi vårat första styrelsemöte med en full dagordning. Bland förslag på kommande aktiviteter finns en stigfinnargrupp som […]

Läs mer