INSTÄLLDA PROMENADER

Som ni säkert förstått är de planerade vårpromenaderna den 25/4 och den 6/6 inställda. Det är mycket tråkigt för det är så givande att ha gemensamma promenader. Ett annat syfte med promenaderna är att lära känna Sotenäs omgivningar bättre så att vi kan lyfta fram de värdefulla naturområden som finns i kommunen. Vi skall planera […]

Läs mer

Konsten att odla som skogen

Föredrag på torsdag 16 jan. Varför växer ogräs så mycket bättre än morötter? Och hur hänger det ihop med att naturen vill skapa skog nästan överallt? Välkommen på ett föredrag med Philipp Weiss som berättar vad vi kan lära oss av naturens sätt att odla skog för att producera bättre mat med mindre arbete, samtidigt […]

Läs mer

Jul-Ekomarknad i Bottnafjorden

Naturskyddsföreningen i Sotenäs deltar på Jul-Ekomarknaden i Bottna den 14 december kl 11-16 Platsen är i KKV-b lokaler vid Skärholmen. http://www.bottnafjorden.se/ekomarknad/ Vi är där med ett informationsbord och det blir förhoppningsvis många samtal och möten.

Läs mer

Insamlingen Ävja stenbrott är avslutad

Innan sommaren, i maj, startade vi en insamling för att bekosta en miljöjurist som skulle hjälpa oss med överklagandet av tillståndet Benders fått för expansion av Ävja stenbrott. Det har gått bra och vi har fått in ca 20 000 kr! Målet med överklagandet är att alla intressen, förutom bolagets som önskar exploatera berget, får […]

Läs mer

Ävja stenbrott

Insamling – Det gäller Ävja stenbrott Låt inte Benders stå oemotsagda och hota vårt gemensamma dricksvatten och fördärva naturen och miljön runt Ävja Stenbrott och kränka den enskilda människans rätt till en god boendemiljö Benders har fått tillstånd att kraftigt expandera sin verksamhet vid Ävja stenbrott, ett beslut som Naturskyddsföreningen i Bohuslän har överklagat till […]

Läs mer

Tips på arrangemang

Söndag 19 maj Föreläsning: Vad är cirkulär ekonomi? Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa värde, om och om igen. I en cirkulär ekonomi går affärsnytta hand i hand med resurseffektivitet, genom förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller. I föreläsningen ger Tobias Jansson en överblick över cirkulär ekonomi som område med […]

Läs mer

Cykla med Sotenäs Naturskyddsförening!

På lördag 11 maj är det cykelns dag. Hunnebostrands samhällsförening anordnar poängpromenad/poängcykling mm. Sotenäs Naturskyddsförening medverkar genom att ordna en Gemensam cykeltur från Bovallstrand till Hunnebostrand Samling på torget/busstationen vid hamnen i Bovallstrand för gemensam avfärd klockan 12. Vi cyklar förbi Sotenäs Trä mot Tossene, svänger av mot Hunnebostrand vid krysset efter Sotenäs trä, viker […]

Läs mer