Sotenäs Naturskyddsförening har startat igen!

Det går att påverka framtiden!

Den 14 februari hade vi ett välbesökt årsmöte i Bovallstrand. Mats Nicklasson avslutade med en föreläsning om ekoparken på Norden ark, vilket säkert bidrog till att locka extra besökare.

Den 27 februari hade vi vårat första styrelsemöte med en full dagordning. Bland förslag på kommande aktiviteter finns en stigfinnargrupp som bl.a. vill skapa en stig mellan Gerlesborgsskolan och KKV/Café Olivia. Det skulle underlätta för dem som vill ta sig fram utan bil, samt stigen skulle bli en naturupplevelsen i sig. På sikt är det viktigt att underlätta för cyklister och för dem som vill åka med med den kollektiva trafiken. Det har startats en vandringsledsgrupp som bl.a. vill arbeta med en förbindelse mellan Soteleden och Bottnaleden. Det har också bildats en föreläsnings- och filmgrupp som är på gång med att planera för intressanta filmvisningar och föreläsningar.

Det kommer att bli en visning av Grosshamns Fältstation (datum kommer senare) och det finns planer för en studiecirkel om klimatet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Andra förslag som kommit upp är: Hävda en äng, liekurs, optimera utvalda områden för fauna och flora, städa stränder, bevaka strandskyddet och allemansrätten, bevaka områden avseende miljö-, natur-, kultur- och friluftsvärden, ett synligt solcellsprojekt, ett medborgarförslag om klimatet, filosoficirkel (etik och naturens egenvärde) samt naturpromenader med guide.

Sotenäset med omnejd har en fantastisk natur och ett värdefullt kulturarv. Människor har levt här i årtusenden och har varit delaktiga i att långsamt format miljön till vad den är idag. Näset omgärdas av Västerhavet samt av ett fjord- och dallandskap som utgörs av Åbyfjorden, Bärfendal, Tåsteröds stora vatten och Bottnafjorden som alla har höga natur- och kulturmiljövärden i sig själva.

Det finns en berättigad oro för de negativa följder människans påverkan på naturen kan medföra både lokalt där vi bor och globalt. Hoten det talas om är bland annat klimatförändringar, den minskade biologiska mångfalden och en växande mängd plastavfall, inklusive mikroplaster, som sprider sig över hela jorden. Vi är oroliga för hur detta kommer att påverka framtiden för oss själva, våra barn och barnbarn. Naturen har även ett skyddsvärde i sig själv och människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl vilket också framgår i svensk lagstiftning (Miljöbalken 1 kap 1§). Vår reaktion på hoten mot naturen kan vara att vi tränger bort vad som håller på att hända och att vi fortsätter att leva precis som vanligt. En annan reaktion är att oron tar överhand (”klimatångest”) och leder till hopplöshet, vilket också gör att vi inte engagerar oss för att förbättra framtidsutsikterna.

Det mest rationella sättet att reagera på miljöhoten är att vara medveten om dem och försöka hitta lösningar. Det finns många sätt att engagera sig på. Väldigt mycket sker redan nu i samhället för att minska vår negativa påverkan på naturen.

Ett sätt för att göra något konstruktivt är att engagera sig i Naturskyddsförening. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden, den anser att natur- och miljöfrågor är viktiga och den vill vara med och påverka så att vårt sätt att leva blir mer hållbart.

Sotenäs Naturskyddsförening vill, förutom Sotenäset i sig, särskilt uppmärksamma gränsområdena mot Tanum, Munkedal och Lysekil så att de får den uppmärksamhet de är värda.

Det är många i södra Tanum som uttryckt att de gärna vill arbeta med Sotenäs Naturskyddsförening då Sotenäset geografiskt och i många naturmiljöfrågor ligger närmare. Därför tänker vi oss att i den händelse det finns boende i Svenneby (Gerlesborg) samt Bottna som väljer att vara verksamma i Sotenäs Naturskyddsförening kan kretsen även (i samarbete med Naturskyddsförening i Tanum) utöva sin verksam i dessa områden. Kretsen vill även generellt sträva efter samarbete med Naturskyddsföreningarna i angränsande kommuner.

Hör gärna av dig om du har någon lokal miljöfråga du vill ta upp eller om du har förslag på några aktiviteter som du önskar att Sotenäs Naturskyddsförening ska anordna.

Det är vi alla som tillsammans kommer att medverka till vad Sotenäs Naturskyddsförening arbetar med och åstadkommer i framtiden!

Styrelsen:

Lars Glimmerfors, ordförande; lars.glimmerfors@gmail.com, 073–6635055

Gunnar Selstam, ledamot; gunnar.selstem@molbiol.umu.se, 070–6335597

Stellan Welin, ledamot; s.welin@telia.com, 0701–423547

Magnus Sederholm, ledamot; sederholm@origo.org, 070-6486043

Lena Falkheden, suppleant; lena.falkheden@gmail.com, 070-8642749

Marcus Nordgren, suppleant; murkas@gmail.com, 076-2830923

Eva Kihl Selstam, sekreterare; evakihl@hotmail.com, 070–6070498

Yngve Johansson, kassör; yngve.klavan@gmail.com, 076–8145006

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.