Insamlingen Ävja stenbrott är avslutad

Ävja stenbrott

Innan sommaren, i maj, startade vi en insamling för att bekosta en miljöjurist som skulle hjälpa oss med överklagandet av tillståndet Benders fått för expansion av Ävja stenbrott.

Det har gått bra och vi har fått in ca 20 000 kr!

Målet med överklagandet är att alla intressen, förutom bolagets som önskar exploatera berget, får lika möjlighet att komma till tals inför domstolen. Insamlingen är nu avslutad och juristen vi anlitade har skickat in överklagan till Svea Hovrätt. Insamlingen för att finansiera kostnaden för en miljöjurist är nu avslutad.

Tack för engagemanget och alla bidrag!

Länk till överklagandet
Länk till reportage på P4-väst

Mer information

Benders har ansökt om att kraftigt expandera sin verksamhet vid Ävja stenbrott i Sotenäs kommun.

Länsstyrelsen sa skarpt och välmotiverat nej till Benders önskemål, men den 9 april i år tvärvände Mark-och miljödomstolen i Vänersborg, och gav bolaget tillståndet de ansökt om.

Det beslutet har Naturskyddsföreningen i Bohuslän, närboende m.fl. överklagat till Svea Hovrätt. När ett stort bolag som Benders söker om expansion, vid t.ex. Ävja stenbrott, är det svårt för enskilda privatpersoner, för naturvärden, för hotade djurarter och även för ett så en så viktig resurs som en sårbar vattentäkt att få sina värden och synpunkter rättvist presenterade och försvarade. Benders har med sina ekonomiska resurser möjlighet att anlita egna konsulter och jurister som arbetar för att bolaget ska få göra som de önskar.

För att motverka ojämlikheten har gruppen av närboende och Naturskyddsföreningen gått tillsammans och anlitat en miljöjurist. Sotenäs Naturskyddsförening startade i slutet av maj i år en insamling för att kunna bidra till finansieringen av juristen. Insamlingen har gått bra och i skrivandets stund har 19 507 kr kommit in på kontot.

Insamlingen för att finansiera en del av kostnaden för en miljöjurist är nu avslutad. Tack för engagemanget och alla bidrag! Juristen som vi har anlitat, Gunilla Högberg Björck, begärde anstånd till och med 2019-09-09 för att lämna in överklagandet till Svea Hovrätt. Överklagandet är nu inlämnat. Målet med överklagandet är att alla intressen, förutom bolagets som önskar exploatera berget, får lika möjlighet att komma till tals inför domstolen.

Sotenäs Naturskyddsförenings Facebook-sida
Facebook-gruppen Ävja
Länk till insamlingsbrevet

Bottna 2019-09-09
Lars Glimmerfors
Sotenäs Naturskyddsförening

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.