Ävja stenbrott

Insamling – Det gäller Ävja stenbrott

Låt inte Benders stå oemotsagda

  • och hota vårt gemensamma dricksvatten
  • och fördärva naturen och miljön runt Ävja Stenbrott
  • och kränka den enskilda människans rätt till en god boendemiljö

Benders har fått tillstånd att kraftigt expandera sin verksamhet vid Ävja stenbrott, ett beslut som Naturskyddsföreningen i Bohuslän har överklagat till Svea hovrätt.

De insamlade pengarna kommer att användas till att anlita en erfaren och erkänd miljöjurist. Genom att var och en bidrar med ett litet belopp kan vi alla tillsammans samla in en betydande summa. Det kommer att öka Naturskyddsföreningens möjlighet försvara de värden som vi står för.

Var med och påverka framtiden i området runt Bottnafjorden och Tåsteröds stora vatten och var samtidigt med och påverka hur samhället och domstolen ser på och försvarar den enskilda människan, landskapet och naturen i framtiden!

Insamlingen administreras av Sotenäs Naturskyddsförening för Bohusläns Naturskyddsförening. Att anlita en jurist kommer att kosta 70000 kr i ett första skede. Av det är redan 45000 kr insamlade. Ytterligare bidrag är möjligt att få från Naturskyddsföreningen i Bohuslän men det behövs ytterligare tillskott i budgeten (för mer information se nästa sida).

Om det blir pengar över av det insamlade beloppet kommer dessa att användas av Sotenäs Naturskyddsförening till åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden i området runt Bottnafjorden och Tåsteröds stora vatten.

Pengarna går av praktiska skäl via ett eget namngivet konto (Insamling Ävja) på Skandiabanken som hanteras av Lars Glimmerfors, och förs sedan över till Sotenäs Naturskyddsförening.

Lars Glimmerfors, ordförande Sotenäs Naturskyddsförening

  • Swish: 073-6635055

  • Kontonummer: 9159-865329-8 (Skandiabanken)

  • Namn på kontot: Insamling Ävja

  • Skriv ”Ävja stenbrott” som meddelande

Mer att läsa:

När det multinationella bolaget Benders söker om kraftig expansion vid Ävja stenbrott i Sotenäs kommun är det svårt för enskilda privatpersoner, för naturvärden, för hotade djurarter och även för ett så en så viktig resurs som en mycket sårbar vattentäkt att få sina värden och synpunkter rättvist presenterade och försvarade. Benders har med sina ekonomiska resurser möjlighet att anlita egna konsulter och jurister som arbetar för att bolaget ska få göra som de önskar.

Naturen, miljön, den enskilda människan har inte den möjligheten. Inte ens det kommunala vatten-bolaget har resurser för att försvara vårt dricksvatten. Vi kallar dessa värden, som behöver vårt stöd, motstående intressen. I praktiken uppstår det en ojämlikhet mellan Benders och de motstående intressena inför domstolen.

Länsstyrelsen sa skarpt och välmotiverat nej till Benders önskemål, men den 9 april i år tvärvände Mark- och miljödomstolen i Vänersborg omotiverat, och gav bolaget tillståndet de ansökt om.

Det beslutet överklagar Naturskyddsföreningen i Bohuslän m.fl. till Svea Hovrätt.

Naturskyddsföreningens mål är att alla intressen, förutom bolaget som önskar exploatera berget, får lika möjlighet att komma till tals inför domstolen. Vår övertygelse är dock att bolaget inte kommer att få tillstånd att expandera om de motstående intressena får samma möjlighet att föra sin talan i domstolen samt om domstolen ger de olika motstående intressena den rättsliga status som de enligt intentionen med lagstiftningen bör besitta.

För att motverka ojämlikheten samlar Sotenäs Naturskyddsförening in pengar för att kunna anlita en miljöjurist som kommer att representera Naturskyddsföreningen i Bohuslän. Samma jurist kommer även parallellt representera berörda enskilda som gått samman i en grupp.

Vi valt att anlita, Gunilla Högberg Björck, som har arbetat som miljöjurist sedan 1990. Hon var ombud för sakägare i det uppmärksammade Bungemålet på Gotland (Ojnareskogen), ombud för Aktion Rädda Vättern samt ombud för ett flertal naturskyddsföreningar när det gäller skyddet av Vättern (Norra Kärr, gasborrningar och Försvarsmaktens utökade övningar).

Gunilla Högberg Björck kommer att företräda (som ombud) dels en grupp av privatpersoner som bor mycket nära Ävja stenbrott. De har har redan samlat in 45 000 kr. Gunilla kommer även att företräda Naturskyddsföreningen i Bohuslän. Att hon företräder både gruppen av privatpersoner och Naturskyddsförening gör att hon har större möjligheten att läsa in sig i målet och vi delar på den kostnaden. Naturskyddsföreningen i Bohuslän har lovat att bidra med 25 000 kr men vi behöver samla in ytterligare pengar för att täcka juristens kostnad, men vi är alltså redan på god väg.

Naturskyddsförening i Bohusläns överklagan till Mark- och Miljööverdomstolen

För fortlöpande information, se:

Facebook-gruppen Ävja

Naturskyddsföreningen i Sotenäs Facebook-sida

 

Vid frågor mejla: lars.glimmerfors@gmail.com

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.