Sotenäs Naturskyddsförening startar upp igen! Varmt välkommen på årsmöte den 14/2 kl 18!

Sotenäset med omnejd har en fantastisk natur och ett värdefullt kulturarv. Människor har levt här i
årtusenden och har varit delaktiga i att långsamt format miljön till vad den är idag. Näset omgärdas
av Västerhavet samt av ett fjord- och dallandskap som utgörs av Åbyfjorden, Bärfendal, Tåsteröds
stora vatten och Bottnafjorden som alla har höga natur- och kulturmiljövärden i sig själva.

Det finns en berättigad oro för de negativa följder människans påverkan på naturen kan medföra
både lokalt där vi bor och globalt. Hoten det talas om är bland annat klimatförändringar, den
minskade biologiska mångfalden och en växande mängd plastavfall, inklusive mikroplaster, som
sprider sig över hela jorden. Vi är oroliga för hur detta kommer att påverka framtiden för oss själva,
våra barn och barnbarn. Naturen har även ett skyddsvärde i sig själv och människans rätt att
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl vilket även framgår
i svensk lagstiftning (Miljöbalken 1 kap 1§). Vår reaktion på hoten mot naturen kan vara att vi
tränger bort vad som håller på att hända och att vi fortsätter att leva precis som vanligt. En annan
reaktion är att oron tar överhand (”klimatångest”) och leder till hopplöshet, vilket också gör att vi
inte engagerar oss för att förbättra framtidsutsikterna.

Det mest rationella sättet att reagera på miljöhoten är att vara medveten om dem och försöka hitta
lösningar. Det finns många sätt att engagera sig på. Väldigt mycket sker redan nu i samhället för att
minska vår negativa påverkan på naturen.

Ett sätt för att göra något konstruktivt är att engagera sig i Naturskyddsförening. Föreningen är
partipolitiskt och religiöst obunden, den anser att natur- och miljöfrågor är viktiga och den vill vara
med och påverka så att vårt sätt att leva blir mer hållbart. Naturskyddsföreningen bildades i maj
1909 och har nu 226 000 medlemmar.

Det har tidigare funnits en krets inom Naturskyddsföreningen i Sotenäs kommun. Den bildades den
2 februari 1986 vid ett möte på Smögengården på Sotenäs. Huvudsyftet med föreningen när den
startades var att bevaka natur- och miljöfrågor i Sotenäs Kommun, och den fungerade i många
frågor som en remissinstans. Föreningen har varit mycket aktiv genom åren, och hållit ett flertal
utbildningar, utflykter, träffar och bidragit till naturinventeringar, b.l.a. en inventering av
ädellövskog 1989/90. 1993 fick föreningen landstingets miljöpris tillsammans med Tjörns
Naturskyddsförening för sitt omfattande ideella arbete som hade vunnit både respekt och framgång.
Det är inte möjligt att här nämna alla de som var med och bidrog till det som Sotenäs
Naturskyddsförening åstadkom under de här åren. Föreningen har nu varit vilande under ett flertal
år, bortsett från en kort period av aktivitet 2014 då det hölls ett årsmöte.

Miljö- och naturskyddsfrågorna och inte minst klimatfrågan är idag viktigare än någonsin och
därför vill vi nu åter starta upp föreningen i Sotenäs. Vi är en grupp som har beslutat att vi kan tänka
oss att ta på oss det formella styrelsearbetet.

Alla är välkomna på årsmötet, både medlemmar och andra som är intresserade och kanske funderar
på att bli medlem. Det är många som känner att de inte har tid över för att engagera sig i ytterligare
en aktivitet. Med du behöver inte vara orolig för eller känna dig pressad att ta på dig några nya
uppgifter. För att undvika det har vi redan sett till att det finns intresserade till de poster som behövs
för att driva föreningen. Däremot är det vi alla som gemensamt kommer att medverka till vad
Sotenäs Naturskyddsförening vill arbeta med i framtiden. På årsmötet kommer vi att tillsammans
välja vilka som ska sitta i styrelsen.

Stadgarna för föreningen är våra egna men utgår från en mall från riksföreningen med några mindre
ändringar för att passa våra lokala förhållanden.

För att även gränsområdena mot Tanum, Munkedal och Lysekil ska få den uppmärksamhet de är
värda så vill Sotenäs Naturskyddsförening särskilt värna om dessa, även fast de till en viss del kan
ligga utan för själva kommungränsen.

Det är många i södra Tanum som uttryckt att de gärna vill arbeta med Sotenäs Naturskyddsförening
då Sotenäset geografiskt och i många naturmiljöfrågor ligger närmare. Därför tänker vi oss att i den
händelse det finns boende i Svenneby (Gerlesborg) samt Bottna som väljer att vara verksamma i
Sotenäs Naturskyddsförening kan kretsen även (i samarbete med Naturskyddsförening i Tanum)
utöva sin verksam i dessa områden. Kretsen vill även generellt sträva efter samarbete med
Naturskyddsföreningarna i angränsande kommuner.

Det är vi alla tillsammans som medverkar till vad Sotenäs Naturskyddsförening ska arbeta med och åstadkomma i framtiden. Hör gärna av dig redan nu om du har någon lokal miljöfråga du vill ta upp eller om du har förslag på aktiviteter som du önskar att Sotenäs Naturskyddsförening ska anordna.

Framtida kommunikation såsom t.ex. kallelse till möten och aktiviteter kommer att ske via mejl och/eller på vår hemsida: https://sotenas.naturskyddsforeningen.se. Där hittar du även ytterligare information inför årsmötet som t.ex. vårt förslag på styrelse.

OBS! För att inte missa något framöver, anmäl din mejladress till: kansli.vast@naturskyddsforeningen.se

Vi bjuder på fika. För att veta hur mycket vi ska beställa (så att det inte tar slut;-) är det bra om du meddelar på samma mejl-adress som ovan att du kommer på mötet. Anmälan är dock inte obligatorisk och du är välkommen även om du inte har anmält dig.

Efter årsmötet blir det en föreläsning om Ekoparken i Nordens Ark.

Plats: Bovallstrands Församlingshem, Sotenäsvägen 20–22, Bovallstrand

Tid: torsdagen den 14 februari kl. 18:00

 

Hör gärna av dig om du har några frågor!

Varmt välkomna!

Eva Kihl Selstam; evakihl@hotmail.com, 070-6070498
Gunnar Selstam; gunnar.selstam@molbiol.umu.se, 070-6335597
Stellan Welin; s.welin@telia.com, 0701-423547
Yngve Johansson; yngve.klavan@gmail.com, 076-8145006
Lars Glimmerfors; lars.glimmerfors@gmail.com, 073-6635055

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.